Sikkerhet

Ressurser for arbeidet med GDPR

På denne siden finner du maler, dokumenter og verktøy som Samarbeidsgruppen for GDPR i UH-sektoren har utarbeidet. Samarbeidsgruppen består av representanter fra UiO, UiS, UiB, UiT, NTNU, Oslo Met og NMBU.