Sikkerhet

Lover og forskrifter for informasjonssikkerhet

Forvaltningens arkivfunksjon har i lang tid vært regulert gjennom et eget regelverk. Forskriften kom som et resultat av behovet for ytterligere regulering blant annet for å regulere elektronisk arkivering av arkivmateriale.