Safespring Compute


Safespring Compute er en skybasert infrastrukturtjeneste som bygger på den markedsledende skyplattformen Openstack. Tjenesten leveres fra datasentre med høy tilgjengelighet. Dine data forlater aldri landet, datasentrene befinner seg i Norge.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Tjenesten er fleksibel, fullt automatisert og basert på selvbetjening via en portal: Brukeren kan gjennom noen få, enkle skritt selv starte og stoppe nye servere. Det er også mulig å programmere styringen av servere med standardiserte kommandoer til tjenestens API.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Alle Uninett-kunder tilknyttet Feide kan benytte tjenesten.

Forutsetninger: 

Rammeavtale: https://www.uninett.no/bruk-av-safespring-rammeavtale

Databehandleravtale: https://www.uninett.no/sites/default/files/databehandleravtale-safespring-iaas-staas-baas-signert.pdf

Det er mulig å knytte tjenesten til innlogging gjennom Feide.

Tjenesten leveres over forskningsnettet.

Formåls- og hjemmelsvurdering: Vurdering må gjøres for hver enkelt tjeneste som flyttes/opprettes i skyinfrastrukturen. Dersom virksomheten ønsker å benytte tjenesten som hovedverktøy for sine sluttbrukere må det utarbeides saklige og tydelig definerte formål med bruken av personopplysninger som settes ut i skyen, og deretter lovlig grunn (hjemmel) for bruken av personopplysningene. Se juridisk veileder for mer informasjon.

Universell Utforming: Med bakgrunn i unntak for IKT-løsninger i arbeidslivet/ virksomhetsinternt system, er denne tjenesten ikke omfattet av krav om universell utforming. Dersom tjenesten skal tilbys allment til elever og studenter, må det gjøres en vurdering av tjenesten mot kravene i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Ta kontakt med UH-sky for mer informasjon.

Beskrivelse av tjenesten: 

Safespring vant anbudet om levering av IaaS til den akademiske sektoren i Norden som ble gjennomført av Nordunet, og som alle UNINETT-kunder kan gjøre avrop på.

Safespring Infrastruktur som tjeneste (IaaS) er en skytjeneste som er utviklet for å møte høye krav fra forsknings- og utdannelsessektoren i Norden. Alle data lagres i Safesprings eget datasenter i Oslo og gir brukeren den nødvendige egenkontroll og sikkerhet. Les mer om hvilke lover og regler som gjelder for bruk av skytjenester i vår juridiske veileder for skytjenester.

IaaS er fleksibel og enkel å bruke, enten via Safesprings selvbetjeningsportal eller med standardkommandoer til tjenestens API som egner seg veldig godt for automatisering.

Mer informasjon:

Bestillingsinformasjon: 

Gjennom Nordunet er det fremforhandlet en rammeavtale som Uninetts kunder kan gjøre avrop på. Avrop på rammeavtalen kan gjøres av alle Uninett-kunder.

Veileder for bruk av rammeavtalen ligger her.

For bestilling, vennligst returnér følgende til Safespring (order@safespring.com):

Fakturering går direkte mellom Safespring og den enkelte virksomhet, og ikke gjennom Uninett.

Support: 

SLA og supportprosess

Ta direkte kontakt med Safespring:


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter