Safespring Backup


Safespring Backup som tjeneste (BaaS) leveres klart til bruk uten behov for ekstra investeringer i soft- eller hardware. Data transporteres direkte via Uninett og NORDUnet til Safespring sitt datasenter i Sverige, uten trafikkavgift.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Fakturering skjer med en fast pris per måned pluss en variabel pris per GB lagret data. Sikkerheten er på topp, og data krypteres både under transport (TLS) og på harddiskene i datasenteret.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Alle Unit- og Uninett-kunder tilknyttet Feide kan benytte tjenesten.

Forutsetninger: 

Rammeavtale - avrop

Databehandleravtale

ROS-veileder

Det er mulig å knytte tjenesten til innlogging gjennom Feide og Dataporten.

Tjenesten leveres over forskningsnettet.

Formåls- og hjemmelsvurdering: Dersom virksomheten ønsker å benytte tjenesten som hovedverktøy for sine sluttbrukere må det utarbeides saklige og tydelig definerte formål med bruken av personopplysninger som settes ut i skyen, og deretter lovlig grunn (hjemmel) for bruken av personopplysningene. 

Universell Utforming: Med bakgrunn i unntak for IKT-løsninger i arbeidslivet/ virksomhetsinternt system, er denne tjenesten ikke omfattet av krav om universell utforming. Dersom tjenesten skal tilbys allment til elever og studenter, må det gjøres en vurdering av tjenesten mot kravene i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Beskrivelse av tjenesten: 

Safespring vant anbudet om levering av BaaS til den akademiske sektoren i Norden som ble gjennomført av NORDUnet, og som alle kunder av Unit og Uninett kan gjøre avrop på.

Safespring backup som tjeneste (BaaS) er en skytjeneste som er utviklet for å møte de høye krav fra forsknings- og utdannelsessektoren i Norden. Alle data lagres i Safesprings eget datasenter og gir brukeren den nødvendige egenkontroll og sikkerhet. BaaS er fleksibelt og enkelt i bruk, og du velger selv hva du vil ha backup av og hvordan data skal krypteres og lagres. Det er lagt vekt på å gi brukeren full kontroll med egne data og kostnadene på backup.

Tjenesten er per i dag lokalisert i Sverige. Tjenesten kan, ved stor nok interesse, settes opp også i Norge. 

Mer informasjon:

Kostnad: 

Fakturering skjer med en fast pris per måned pluss en variabel pris per GB lagret data.

Bestillingsinformasjon: 

Gjennom NORDUnet er det fremforhandlet en rammeavtale som Units kunder kan gjøre avrop på. Avrop på rammeavtalen kan gjøres av alle Unit- og Uninett-kunder.

For bestilling, vennligst returnér følgende til Safespring (order@safespring.com):

Fakturering går direkte mellom Safespring og den enkelte virksomhet, og ikke gjennom Unit.

Support: 

SLA og supportprosess

Ta direkte kontakt med Safespring:


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter