Rammeavtale for LSP (Licensing Solutions Providers) for Microsoft lisenser


Rammeavtalen gjelder kjøp av Microsoft programvarelisenser, bistand/rådgivning og tilhørende tjenester.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 01. juli 2019 til 01. juli 2023.

Maksimal varighet på avtalen er til 01. juli 2023.

Leverandør og kontaktinformasjon

Crayon  

Dag Anders Ingebo
Telefon: 97 11 54 60
E-post: dag.anders.ingebo@crayon.com
 

Erik Espinoza
Telefon: 90 77 54 35
E-post: erik.espinoza@crayon.com

For bestillinger: lisens@crayon.no

 

Hvordan ta i bruk rammeavtalen 

Virksomheten signerer avropsavtale (SSA-K) med leverandør.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no

Vedlegg

Rettighetshavere

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter