Råd for helhetlig prioritering


Digitaliseringsstyret vedtok 30.01.2020 tjenestestyringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Råd for helhetlig prioritering inngår i denne modellen.

Medlemmer
Mandat

Møter:

Møte 2/2020

Når: 13.05.2020 kl. 10:00-11:30 Videomøte
Agenda
Referat
Presentasjon vist i møtet

Møte 1/2020

Når: 16.04.2020 kl. 10:00-11:00 Videomøte
Agenda
Referat
Presentasjon vist i møtet