Råd for helhetlig prioritering


Digitaliseringsstyret vedtok 30.01.2020 tjenestestyringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Råd for helhetlig prioritering inngår i denne modellen.

Medlemmer
Mandat

Neste møte:

Møte 4/2020

Når: 03.11. kl. 12:00-13:30 Video

Tidligere møter:

Møte 3/2020

Når: 21.08.2020 kl. 11:00-12:30 Video
Agenda
Referat
Presentasjon vist i møtet

Møte 2/2020

Når: 13.05.2020 kl. 10:00-11:30 Video
Agenda
Referat
Presentasjon vist i møtet

Møte 1/2020

Når: 16.04.2020 kl. 10:00-11:00 Video
Agenda
Referat
Presentasjon vist i møtet