Prosjekter
Brage - åpent vitenarkiv

Nasjonalt vitenarkiv

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal etableres et nasjonalt vitenarkiv som et av flere tiltak i nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.Unit har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres i samarbeid med forskningsutførende institusjoner.
Felles studentsystem

Flyt

Flyt er en webapplikasjon som lages for å samle større deler av behandlingen av studieadministrative saker på ett sted. I tillegg vil Flyt bidra til å digitalisere og automatisere flere steg i arbeidet, slik at saksflyten blir bedre og enklere.