Prosjekter
Felles studentsystem

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen skal bli den viktigste samhandlingsplattformen mellom utdanning og arbeidsliv. Dette skal den gjøre ved å gi fremtidens arbeidstakere erfaringen de trenger og kvalitet til norske arbeidsplasser.

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) skal tilby norske forskningsinstitusjoner bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er benchmarking og analyse av norsk forskning sett opp mot resten av verden, samt bibliometrisk forskning.
Brage - åpent vitenarkiv

Nasjonalt vitenarkiv

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal etableres et nasjonalt vitenarkiv som et av flere tiltak i nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.Unit har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres i samarbeid med forskningsutførende institusjoner.
Felles studentsystem

Flyt

Flyt er en webapplikasjon som lages for å samle større deler av behandlingen av studieadministrative saker på ett sted. I tillegg vil Flyt bidra til å digitalisere og automatisere flere steg i arbeidet, slik at saksflyten blir bedre og enklere.