Prosjekter
Felles studentsystem

Først

Først er et forprosjekt for modernisering av dagens studieadministrative fellestjenester, og skal finne ut av hvordan moderniseringen av dagens FS-økosystem skal gjennomføres.
Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen fase 2

Fase 2 planlegger for at portalen skal få funksjonalitet som gjør at den blir mer anvendelig for flere utdanningsløp, samtidig som det utvikles funksjonalitet for at portalen skal være en kommunikasjonsplattform mellom student, veileder og faglærer.

Nasjonalt masteropptak

Utvikling av en nasjonal samordnet opptaksmodell og digitale løsninger for opptak til 1- og 2-årige masterprogram.

Felles beslutningsstøtte

Hensikten med prosjektet Felles beslutningsstøtte er å gi ledere i UH-sektoren bedre tilgang på styringsdata og gjennom det bedre virksomhetsstyring på institusjonene.