Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE)


Prosjektet TILDE skal gjøre det enklere og mindre arbeidskrevende for forskere og andre involverte å utføre administrative arbeidsoppgaver knyttet til forskning.

TILDE skal gi institusjonene enklere tilgang til oversikt over pågående aktiviteter innen forskning og behandling av personopplysninger​.

Gevinster:

  • Frigjøre tid for forskere og administrativt ansatte​
  • Forbedre datakvalitet ved å redusere manuell registrering og heller gjenbruke kvalitetssikrede kilder​
  • Redusere ressursbruk på tjenesteutvikling ved å lage fellesløsninger​

Leveranser

I konseptfasen leveres følgende:

  • Felles begrepsapparat​
  • Behovsbeskrivelse – Beskrivelse av relevante arbeidsprosesser for forskere og administrasjon og ønskede forbedringer i disse​
  • Arkitektur-utredning (TILDE + CRIS/NVA)​
  • Forslag til hvilke registre som skal prioriteres (som konsekvens av prioriterte behov)​
  • Forslag til hvilke tjenester vi skal starte å integrere med​
  • Alternative løsningskonsepter og anbefaling av konsept​
  • Prosjektforslag​

Prosjektet hadde første møte i styringsgruppen 21.04.21. 

Se mandat for konseptfasen.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter