Sikkerhetssatsningen i utdanning og forskning


HK-dir og Sikt (Unit og Uninett) har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en målrettet styrking av informasjonssikkerheten i UH-sektoren.

Innsatsen organiseres i programmet «UH Sikkerhetssatsning 2019-2022» som skal gå over fire år.


Programmet vil gruppere arbeidet i tre hovedområder:

1 - Ny styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern. Ansvarlig: HK-dir (Unit)
Denne delen av programmet vil implementere en styringsmodell for informasjonssikkerhet i sektoren, basert på rammeverket ISO/IEC 27014:2013. Gjennom dette arbeidet vil det også etableres en forvaltning av en slik styringsmodell, med tilhørende overordnet rapportering til Kunnskapsdepartementet.

2 - Analysesenter og responsmiljø. Ansvarlig: Sikt (Uninett)
Deteksjons- og analysekapasitet skal forbedres, og det skal etableres et helhetlig og felles analysesenter for cybersikkerhet i sektoren. Sikt skal ivareta rollen som sektorvist responsmiljø, i tråd med NSMs «Rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser», og forbedre sektorens evne til å håndtere trusler. Både gjennom bedre tilrettelegging og organisering.

3 - Rådgivingstjenester og kompetanseheving. Ansvarlig: Sikt (Uninett)
Programmet skal etablere rådgivingstjenester for implementering og helhetlig praktisering av etablerte ledelsessystem for informasjonssikkerhet, samt etablere et program for heving av kompetanse innenfor informasjonssikkerhet og personvern for lederen, forskeren, studenten og øvrige ansatte.

Programmet vil basere seg på en mest mulig smididg gjennomføring, med fokus på kontinuerlige leveranser og realisering av tjenester/innhold som gir merverdi for sektoren.

Se også Uninetts side for satsningen og for tjenesten

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter