Prosjekt- og porteføljestyring av digitalisering i høyere utdanning og forskning


Unit forvalter og koordinerer porteføljen av utviklingsprosjekter og fellestjenester innenfor digitalisering i høyere utdanning og forskning.

Digitaliseringsporteføljen

Porteføljen har som målsetning å realisere initiativene i Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning.

Digitaliseringsstyret vedtar prosjekter som skal inkluderes i porteføljen, ihht Porteføljehåndboken, vedtatt av Digitaliseringsstyret 20.11.19. Den beskriver hvordan porteføljestyring skal utøves og praktiseres for prosjekter som inngår i den nasjonale digitaliseringsporteføljen for høyere utdanning og forskning.

Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Gjennomføringsperiode
Felles investeringsmidler:
         
Analyseplattform Beslutningsstøtte Unit Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Planlegging 2020 - 2025

Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata

Unit Forskning Planlegging 2021

Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon​ (TILDE)

Unit Forskning Planlegging 2021 - 2023
Datadeling i høyere utdanning og forskning Unit Infrastruktur, mellomvare og data Gjennomføring 2020 - 2022
Nasjonal samordning av masteropptak BOTT Utdanning Planlegging 2020 - 2022
Modernisering av studieadministrative fellessystemer Unit Utdanning Ikke startet 2021
Arbeidslivsportalen fase 2 Unit Utdanning Ikke startet 2021
Øvrig finansiering:
Nasjonalt Vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Gjennomføring 2019 - 2020
Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM) Uninett Infrastruktur, mellomvare og data Gjennomføring 2018 - 2023
Kunnskapssektorens datafellesskap Unit Infrastruktur, mellomvare og data Planlegging 2020 - 2021
DLR 2021 Unit Utdanning Gjennomføring 2021
Sikkerhetssatsning - Analysesenter og responsmiljø Uninett Informasjons-sikkerhet Gjennomføring 2019 - 2022
Sikkerhetssatsning - Rådgivingstjenester og kompetanseheving Uninett Informasjons-sikkerhet Gjennomføring 2019 - 2022
Tilknyttede prosjekter:
BOTT: HR BOTT Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Planlegging 2018 - 2021
BOTT: Saksbehandling og arkiv BOTT Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Gjennomføring 2018 - 2022
BOTT: Økonomi og lønn BOTT Administrasjon, ledelse og kontorstøtte Gjennomføring 2018 - 2022
Helsedataprogrammet Direktoratet for e-helse Forskning Gjennomføring 2017 - 2021
Avsluttede prosjekter
Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Avsluttet 2018 - 2020
Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Avsluttet 2017 - 2020
Produksjon og deling av digitale læringsressurser Unit Utdanning Avsluttet 2020
Masterdatakilder for forskning Unit Forskning Avsluttet
2020 - 2021

 

Prosjektrammeverk

 

Prosjektrammeverket i høyere utdanning og forskning tar utgangspunkt i Prosjektveiviseren, som er Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter. Mer om prosjektrammeverk og tilpasning av dette.
 

Rammeverk for kvalitetssikring

Digitaliseringsstyret har vedtatt at prosjekter som skal ha støtte fra fellesmidlene skal styres med en dedikert styringsgruppe og en ekstern kvalitetssikring. Kvalitetssikringen skal gi Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, leveransekvalitet og ressursbruk.

Mer om rammeverket.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Lars Fuglevvag
Lars Fuglevaag
Seniorrådgiver