Prosjekt- og porteføljestyring av digitalisering i høyere utdanning og forskning


Unit forvalter og koordinerer porteføljen av utviklingsprosjekter og fellestjenester innenfor digitalisering i høyere utdanning og forskning.

Digitaliseringsporteføljen

Porteføljen har som målsetning å realisere initiativene i Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning.

Digitaliseringsstyret vedtar prosjekter som skal inkluderes i porteføljen, ihht Porteføljehåndboken, vedtatt av Digitaliseringsstyret 20.11.19. Den beskriver hvordan porteføljestyring skal utøves og praktiseres for prosjekter som inngår i den nasjonale digitaliseringsporteføljen for høyere utdanning og forskning.

Porteføljen ser slik ut per 1. kvartal 2020:

 
Prosjektnavn Ansvarlig virksomhet Fagområde Fase Gjennomføringsperiode
HR BOTT Adm og ledelse Planlegging 2018 - 2021
Saksbehandling og arkiv BOTT Adm og ledelse Gjennomføring 2018 - 2021
Økonomi og lønn BOTT Adm og ledelse Gjennomføring 2018 - 2022
Fellestjeneste Beslutningsstøtte Unit Adm og ledelse Planlegging 2020 - 2025
Helsedataprogrammet Direktoratet for e-helse Forskning Gjennomføring 2017 - 2020
Nasjonalt Vitenarkiv (NVA) Unit Forskning Gjennomføring 2019 - 2020
Masterdatakilder for forskning Unit Forskning Gjennomføring 2020
Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM) Uninett Infrastruktur, mellomvare og data Gjennomføring 2018 - 2023

Forprosjekt fremtidig infrastruktur for deling av data i kunnskapssektoren

Unit Infrastruktur, mellomvare og data Planlegging 2020 - 2021
Datadeling i høyere utdanning og forskning Unit Infrastruktur, mellomvare og data Planlegging 2020
UH Sikkerhetssatsning Uninett Informasjons-sikkerhet Gjennomføring 2019 - 2022
Arbeidslivsportalen OsloMet Utdanning Gjennomføring 2018 - 2020
Samordna opptak til fagskoler Unit Utdanning Gjennomføring 2017 - 2020
Produksjon og deling av digitale læringsressurser Unit Utdanning Planlegging 2020
Nasjonal samordning av masteropptak BOTT Utdanning Utsatt oppstart Høst 2020 - 2022

Prosjektrammeverk

Prosjektrammeverket i høyere utdanning og forskning tar utgangspunkt i Prosjektveiviseren, som er Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter. Mer om prosjektrammeverk og tilpasning av dette.
 

Rammeverk for kvalitetssikring

Digitaliseringsstyret har vedtatt at prosjekter som skal ha støtte fra fellesmidlene skal styres med en dedikert styringsgruppe og en ekstern kvalitetssikring. Kvalitetssikringen skal gi Digitaliseringsstyret oversikt over fremdrift, leveransekvalitet og ressursbruk.

Mer om rammeverket.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Ole-Jon Norgård Lund
Rådgiver