Opptak til fagskoler gjennom Samordna opptak


Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning arbeider med å lage et nytt nasjonalt, samordnet opptak til fagskoleutdanninger gjennom Samordna opptak.

Bakgrunn for prosjektet

Kunnskapsdepartementet har lansert en rekke tiltak for å styrke fagskolene. Et tiltak er at opptaket til fagskolene fornyes. Bakgrunnen for prosjektet er Stortingets ønske om at det skal etableres et samordnet opptak til yrkesrettet høyere utdanning ved fagskoler på lik linje som samordna opptak til høyere utdanning i universitets- og høyskolesektoren og i Stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden er et slikt opptak beskrevet.

Fra og med 2020 er målet skal studieplassene ved alle offentlige fagskoler lyses ut gjennom Samordna opptak.

Private fagskoler er også velkomne til å delta i et samordnet opptak til fagskoleutdanninger.

Gjennom et felles nettsted hvor alle fagskoleutdanninger presenteres, vil studiene bli bredere synliggjort. Søkerne vil da ha all informasjon om søking til fagskolestudier på ett sted. Informasjonen vil presenteres på www.samordnaopptak.no, noe som gjør at elever i videregående opplæring og andre potensielle søkere til høyere utdanning vil få informasjon om all høyere utdanning, både ved fagskoler og universiteter og høyskoler. Målet er at dette skal føre til økt søkning til fagskolene og flere som gjennomfører fagskoleutdanning

Units hovedmål er å bidra til digitalisering, effektivisering, og samordning av tjenester, som hjelper utdanningssektoren å nå sine mål. Vi er i gang med arbeidet på en tjeneste som skal fungere godt både for søkere, fagskoler og UNIT. Med dette prosjektet vil fagskolene få et nasjonalt opptak som er mer digitalisert enn dagens opptak og som gir mer automatikk og digital støtte i saksbehandlingen.

Prosjektdokumenter

Styringsdokument for prosjekt med fagskoleopptak

Referansegruppen

Prosjektet har en referansegruppe bestående av representanter fra fagskolesektoren. Referansegruppen skal: 

  • gi råd og innspill i utviklingsprosessen
  • bidra til kartlegging av alle aktuelle opptaksregelverk til studier som i fremtiden skal delta i fagskoleopptak
  • bidra med informasjon om opptak og studier ved fagskolene
  • gi råd om enhetlig begrepsbruk, slik at samme begrep brukes likt av alle fagskoler
Referansegruppen består av medlemmer fra  
Fagskolen i Hordaland Folkeuniversitetet
Fagskolen i Østfold Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
Fagskolen i Ålesund Norges grønne fagskole - VEA
Fagskolen Rogaland, avdeling SOTS NOROFF
Fagskolen Tinius Olsen Organisasjon for norske fagskolestudenter
Fagskolen Troms  

Nyheter

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Anne Kathrine Foss Haugen

E-post: fagskole@samordnaopptak.no


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter