Nytt bestillings- og fakturasystem


Kontrakten for bestillings- og fakturasystemet som flere norske universiteter og høyskoler bruker i dag, går ut 31.12. 2019. Unit har på vegne av 17 institusjoner gjennomført en anskaffelsesprosess for å skaffe ny leverandør.

Omfang

Flere norske universitet og høyskoler bruker BaswarePM og Basware Invoice for bestilling- og fakturabehandling. Kontrakten med Basware går ut 31.12.2019, og Unit har gjennomført en anskaffelsesprosess for å skaffe et system som har funksjonalitet for å understøtte rutiner for både bestilling og behandling av inngående faktura på en best mulig måte.

Det er nå etablert en ny avtale med leverandørene Unit4 og Arribatec. Unit4 er tilbyder av UBW (Agresso) med softwarelisens og lisensvedlikehold, mens Arribatec er tilbyder av implementasjon, applikasjonsdrift, support og fakturascannning.

Status

Konkurransen ble publisert på Doffin i uke 45, og frist for å levere tilbud ble satt til 22. januar 2019. Den nye tjenesten for bestillings- og fakturasystem vil være klar for utrulling hos 17 norske universitet og høyskoler i løpet av høsten hvis alt går etter planen.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter