Nytt bestillings- og fakturasystem


Kontrakten for bestillings- og fakturasystemet som flere norske universiteter og høyskoler bruker i dag, går ut i juni 2019. Prosess med å anskaffe nytt er i gang.

Omfang

I dag bruker flere norske universitet og høyskoler BaswarePM og Basware.Invoice for bestilling- og fakturabehandling. Denne kontrakten går ut i juni 2019, og det skal etableres en ny avtale for bestillings- og fakturasystem. Anskaffelsen omfatter kjøp av programvare, med mulighet for drift, support og vedlikehold. Vi ønsker å få på plass en avtale på ett system for bestilling og faktura med Feide/AD-pålogging. Løsningen skal legge til rette for e-handel, og vil setter krav om tett kobling mot dagens UBW (Agresso).

Status

Konkurransen ble publisert på Doffin i uke 45, frist for å levere tilbud er satt til 22. januar 2019. Den nye tjenesten for bestillings- og fakturasystem vil være klar for utrulling hos 17 norske universitet og høyskoler i løpet av juni hvis alt går etter planen.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter