Nasjonalt masteropptak


Utvikling og implementering av en nasjonal samordnet opptaksmodell og digitale løsninger for opptak til 1- og 2-årige masterprogram.

Digitaliseringsstyret vedtok i møte 21.11.2019 at Nasjonalt masteropptak etableres som et prosjekt for å utvikle og implementere en nasjonal samordnet opptaksmodell og nye digitale løsninger for opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved norske universiteter og høyskoler fra høsten 2022.

Prosjektet eies av Studie-BOTT, men prosjektet skal sørge for bred involvering i sektoren. 

 

Mer informasjon kommer. 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter