Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)


Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) skal tilby norske forskningsinstitusjoner bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er benchmarking og analyse av norsk forskning sett opp mot resten av verden, samt bibliometrisk forskning.

Kort om NIB

Prosjektet består av to faser:

 1. Kjøp av data og etablere en enkel infrastruktur (pilotfase ut 2020)
 2. Etablere et permanent tjenestetilbud (ut 2021)

Kjøp av data

I januar 2019, signerte vi fire avtaler:

 • Levering av verdensdata med siteringer fra Clarivate (WOS)
 • Konsortieavtale på tilgang til Bibliometrisk analyseverktøy med både Clarivate (InCites) og Elsevier (SciVal)
 • Levering av importdata til Cristin fra Elsevier (Scopus)

Videre plan i 2019

 • Etablere konsortieavtalene for verktøy SciVal/InCites:
  • Kommunisere avtalene
  • Gjennomføre påmelding til avtalene
 • Importere og tilrettelegge data
 • Tilgjengeliggjøring av data
 • Planlegge for permanent tjenestetilbud

Bibliometri

Bibliometri er metoder for å analysere litteratur og forfatterskap ut fra rent statistiske kriterier. De to viktigste metodene er siteringsanalyse og innholdsanalyse. Les mer på nettsidene til NIFU.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter