Masterdatakilder for forskning


Prosjektet Masterdatakilder for forskning skal få på plass noen av de grunnleggende byggeklossene for å gi mulighet for gjenbruk av nøkkelinformasjon om norsk forskning. 

Det skal etableres registre med unike identifikatorer for informasjon som brukes av mange tjenester (såkalte masterdatakilder). Vi starter med unike ID-er for forskningsprosjekter og for personer involvert i forskning. Dette er informasjon som i dag brukes i en rekke IT-systemer/tjenester, både fellestjenester og tjenester lokalt ved den enkelte institusjon, og forskere eller forskningsadministratorer må i dag manuelt registrere den samme informasjonen flere steder.  

Gevinster

  • å spare tid for forskere og andre ved å redusere antall ganger man må registrere samme informasjon 
  • å øke datakvaliteten ved at man reduserer manuelle tastefeil ved registrering 
  • å forenkle arbeid med statistikk og analyser på tvers av tjenester ved at tjenestene bruker samme datagrunnlag 

Leveranser

  • selve registrene (for personer basert på ORCID, for prosjekter basert på Cristin prosjekt-ID) 
  • tjenester for registrering og uthenting av informasjon i registrene 
  • regler for forvaltning av informasjonen, dvs hvem som har lov til å oppdatere og hvordan dette skal skje 

Prosjektet hadde oppstartsmøte 5. februar og skal pågå frem til 1. oktober 2020. Den første perioden går til detaljplanlegging av leveransene og samkjøring med relaterte prosjekter. 

Prosjektleder: Katrine Weisteen Bjerde

 

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Katrine W. Bjerde, fagdirektør
Katrine Weisteen Bjerde
Fagdirektør