Flyt


Flyt er en webapplikasjon som lages for å samle større deler av behandlingen av studieadministrative saker på ett sted. I tillegg vil Flyt bidra til å digitalisere og automatisere flere steg i arbeidet, slik at saksflyten blir bedre og enklere.

Kort om Flyt

Flyt utvikles av Unit for å:

  • samle større deler av behandlingen av studieadministrative saker i ett system
  • muliggjøre enkel og effektiv kommunikasjonen mellom søker, saksbehandler og fagpersoner som er involvert i saken
  • overføre en rekke opplysninger om saken automatisk tilbake til fagsystemet
  • sikre at nødvendige dokumenter i en sak blir arkivert på riktig måte til riktig tid

Flyt både mottar data fra FS og sender data til FS. Flyt er integrert med arkivsystemet Public360.

Hvem lages Flyt for?

Flyt vil være tilgjengelig for alle institusjoner som benytter det studieadministrative systemet FS. Flyt lages for

  • saksbehandlere
  • personer som fordeler innkomne saker
  • fagpersoner med oppgaver knyttet til en sak

De første versjonene av Flyt vil kun støtte arkivering til Public360, og for at institusjoner skal kunne benytte seg av arkiveringsfunksjonaliteten i Flyt vil de måtte ha Public360 som arkivsystem. Flyt kan også brukes uavhengig av arkiveringsfunksjonaliteten.

Hva slags saker kan behandles i Flyt?

I første versjon av Flyt vil ulike godkjenningssaker og klager på formelle feil ved eksamen kunne behandles. Dette er saker som studenten selv oppretter via Studentweb. I prinsippet kan alle typer søknader og klagesaker behandles i Flyt, så på sikt vil det komme flere sakstyper, etter hvert som applikasjonen tas i bruk.

Status

Flyt er per januar 2019 til test.

Les mer om Flyt.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter