Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM)


Det skal etableres en fellestjeneste for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i høyere utdanning og forskning.

28.01.2019 vedtok Digitaliseringsstyret at det skal etableres en fellestjeneste for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i høyere utdanning og forskning. Uninett AS er gitt det utførende ansvar for etableringen, i nært samarbeid med sektoren, representert ved Universitetet i Bergen som pilotinstitusjon.


Etablering av felles IAM gjennomføres i form av tre faser:

  • Fase 1 er nå avsluttet. Dette var en forberedelse til beslutning om etablering av felles IAM og pågikk fra oktober 2018 til januar 2019.
  • Fase 2 er nå startet opp består av en anskaffelse, pilot og etablering av forvaltningsorganisasjon. Fase 2 går fra februar 2019 til høsten 2020.
  • Fase 3 er ennå ikke påbegynt. Fase 3 er utrulling av felles IAM til resten av UH-sektoren. Denne fasen starter opp sommeren/høsten 2020 og vil pågå i omtrent 3-4 år.


For mer informasjon, se Uninetts side om prosjektet her: uninett.no/iam

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med:
Annette Grande Furset
Seniorrådgiver