EVUweb 3


EVUweb 3 er en webapplikasjon for påmelding til etter- og videreutdanninger, og er en ny versjon av applikasjonen EVUweb, med ny teknisk plattform og nytt design.

Kort om EVUweb 3

Applikasjonen er rettet mot ekspertgruppa for etterutdanning, og etterhvert også institusjoner som skal delta i pilotprosjektet.

På nettsidene for prosjektet finnes leveranseplaner, fremdriftsrapporter, testplaner og oversikt over kjente feil for EVUweb 3 og EVUweb 3-prosjektet. Fra ca. 1. februar 2019 vil det være mulig å kjøre pilotprosjekter for innføring av EVUweb 3.

 

Les mer om EVUweb 3

Les mer om EVUweb


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter