Arbeidslivsportalen fase 2


Fase 2 planlegger for at portalen skal få funksjonalitet som gjør at den blir mer anvendelig for flere utdanningsløp, samtidig som det utvikles funksjonalitet for at portalen skal være en kommunikasjonsplattform mellom student, veileder og faglærer.

Første versjon av Arbeidslivsportalen er i produksjon våren 2021. Denne løsningen er først og fremst et verktøy til bruk for utplassering av studenter i praksis for de rammeplanstyrte studiene. 

Mer informasjon om Arbeidslivsportalen finner du på våre nettsider.

Utviklingsfase 2

Digitaliseringsstyret bevilget midler til å starte opp en ny utviklingsfase, fase 2, på møtet i november 2020 (møte 5/2020, sak 68).

Utviklingsprosjektet fase 2 bygger på resultatene fra fase 1, og startet opp i januar 2021, med en prosjekttid på 9 måneder. I fase 2 planlegges det for at portalen skal få funksjonalitet som gjør at den blir mer anvendelig også for andre utdanningsløp, samtidig som det utvikles funksjonalitet for at portalen skal være en kommunikasjonsplattform mellom student, veileder og faglærer. 

 

Mer informasjon om prosjektet

For spørsmål om prosjektet, kontakt fs-sekretariat@unit.no


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter