Arbeidslivsportalen


Arbeidslivsportalen skal bli den viktigste samhandlingsplattformen mellom utdanning og arbeidsliv. Dette skal den gjøre ved å gi fremtidens arbeidstakere erfaringen de trenger og kvalitet til norske arbeidsplasser.

Kort om Arbeidslivsportalen

OsloMet har søkt og fått fått 7,6 millioner fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til å utvikle en nasjonal og digital portal; Arbeidslivsportalen. I første omgang skal portalen benyttes til praksis. Når prosjektet er over skal Unit ha ansvaret for driften og oppfølging av tjenesten. Arbeidslivsportalen skal både gi fremtidens arbeidstakere erfaringen de trenger og kvalitet til norske arbeidsplasser. Alt skal komme brukeren til gode, enten brukeren er et skolebarn, en pasient, en privat kunde eller en offentlig virksomhet. I første omgang skal portalen benyttes til studentpraksis

 

Units rolle i prosjektet

OsloMet ønsker at portalen skal bli nasjonal og har invitert med andre universiteter/høgskoler inn i arbeidet. Når prosjektet er over skal Unit ha ansvaret for driften og oppfølging av tjenesten. Organiseringen av prosjektet er derfor et samarbeid mellom Unit og OsloMet.

Unit har ansvar for arkitektur og utvikling, sikkerhet og integrasjoner, og skal også bidra i arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser, utrulling og implementering.

 

Status

Prosjektet tar sikte på å lansere den nasjonale løsningen innen juni 2020.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter