Prosjekter

Felles beslutningsstøtte

Hensikten med prosjektet Felles beslutningsstøtte er å gi ledere i UH-sektoren bedre tilgang på styringsdata og gjennom det bedre virksomhetsstyring på institusjonene.

EVUweb 3

EVUweb 3 er en webapplikasjon for påmelding til etter- og videreutdanninger, og er en ny versjon av applikasjonen EVUweb, med ny teknisk plattform og nytt design.

Nytt bestillings- og fakturasystem

Kontrakten for bestillings- og fakturasystemet som flere norske universiteter og høyskoler bruker i dag, går ut 31.12. 2019. Unit har på vegne av 17 institusjoner gjennomført en anskaffelsesprosess for å skaffe ny leverandør.
Felles studentsystem

Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen skal bli den viktigste samhandlingsplattformen mellom utdanning og arbeidsliv. Dette skal den gjøre ved å gi fremtidens arbeidstakere erfaringen de trenger og kvalitet til norske arbeidsplasser.

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) skal tilby norske forskningsinstitusjoner bibliometriske data på forskning fra hele verden. Formålet er benchmarking og analyse av norsk forskning sett opp mot resten av verden, samt bibliometrisk forskning.