ProgramOppdatert program med lenker til presentasjoner

 

Tirsdag 26. mai 

Onsdag 27. mai

Torsdag 28 mai

 

Tirsdag 26. mai - fellesmøte 

0900 - 1000: 

Samstyring for utvikling av nye og eksisterende fellestjenester for høyere utdanning og forskning

 • Leder for Digitaliseringsstyret Ida Munkeby åpner.
 • Orientering om arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for høyere utdanning og forskning ved Sigurd Eriksson, assisterende direktør.
 • Gjennomgang av styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester ved Kristin Selvaag, seksjonssjef.
   

Fra kl 1000: 

Møter i de enkelte utvalg, råd og grupper - se egne innkallinger

 

Onsdag 27. mai - fellesmøte

0845 - 0900: 

Velkommen til lobby

0900 - 1000: 

Offisiell åpning av konferansen

 • Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Aase Marthe Johansen Horrigmo.

Ny digitaliseringsstrategi

 • Direktør i Unit, Roar Olsen.

Nasjonal løsning for å gi økt kvalitet på praksisstudiene

 • Prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler, orienterer om Arbeidslivsportalen.

Veien mot 2030

 • 4 framtidsscenarier ved Distinguished VP Analyst Gartner Research, Jan Martin Lowendahl.

 

1000 - 1015: 

Presentasjoner fra våre leverandører:

Presentasjon fra Safespring 

Presentasjon fra Move

Presentasjon fra Arribatec 

Presentasjon fra Explorance 

Presentasjon fra Crayon

Presentasjon fra Uninett

Presentasjon fra Watermark

 

 

SPONSOR:

se hjemmesidene til Microsoft

 

 

 

Onsdag 27. mai - parallelle spor kl 1015 - 1130

Spor: Utdanning

1015 – 1020 Introduksjon ved Marianne Øhrn Johannessen UiA, leder for fagutvalg utdanning 

1020 - 1040: Evaluering av FS: Unit gjennomfører våren 2020 en teknisk og funksjonell evaluering av Felles Studentsystem (FS). Her presenterer vi resultatene og anbefalingene fra denne evalueringen.

1040 - 1105: Online, outsourced, on-demand: Fremtidens studenter forventer nye læringsformer. Hvilke konsekvenser har dette? Introduksjon ved Jan Martin Lowendahl, Gartner Research.

1105 - 1130: Presentasjon av Arbeidslivsportalen v/OsloMet: Økt kvalitet på praksisstudier. Portalen gir oversikt over studentpraksis og forbedrer samhandlingen mellom utdanningsinstitusjoner, praksissteder og studenter. Introduksjon ved Nadine Kaiser, OsloMET og Marte Holhjem, Unit. 

Spor: Teknologi

1015 - 1105: Microdata SSB/NSD: Hvordan gjøre det enklere å analysere registerdata? Prosjektleder Microdata, Rune Gløersen, SSB.

1105 - 1125: De 10 viktigste teknologitrendene: Den digitale transformasjonen er i gang. Hvilke 10 trender er drivere globalt som sektoren bør ha spesielt fokus på? Introduksjon ved VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research.

Spor: Administrasjon

1015 - 1035: Fremtidens administrative system: Hvilke strategiske tilnærminger og grep bør virksomheter ta? Introduksjon, ved VP Analyst Jan Martin Lowendahl, Gartner Research, og diskusjon.

1035 - 1055: Digitalisering - hva har UiA lykkes med?: En kort presentasjon av organisering og struktur som underbygger digitalisering av arbeidsprosesser ved Universitetet i Agder. IT-direktør Tord Tjeldnes, UiA.

1055 - 1110: Effektivisering og bedre innsikt i økonomi: Bruk av kunstig intelligens for å øke menneskers arbeidskapasitet og fjerne repetitive oppgaver. Avd.dir. Hakan Narci, DFØ.

1110 - 1130: Automatisert saksbehandling: How Artificial Intelligence is boosting and transforming critical processes in Higher Education. Education is a critical part of society. Education is also under huge transformative pressure through new technology that challenges today’s status quo. This presentation gives an grounded introducation to AI in Education, several examples and specific actions forward that will help to transform your organisationDr. Christian Guttmann, TietoEVRY.

Spor: Forskning

1015 - 1020: Introduksjon ved møteleder

1020 - 1035: Forskerplattformen: Sikkert samarbeid om forskningsdata. Underdirektør Gard Thomassen, UiO.

1035 - 1045: Open Science Toolbox: Seniorrådgiver Henrik Karlstrøm, NTNU

1045 - 1100: Forskerverktøy for datahåndteringsplaner: Trond Kvamme, Spesialrådgiver NSD og Maria Francesca Iozzi, Seniorrådgiver Sigma2

1100 - 1115: Helseanalyseplattformen. Enklere tilgang til helsedata for forskningPlattform for gjenbruk av data om norsk forskning. Programleder Marianne Braaten, Direktoratet for e-helse.

1115 - 1130: Plattform for gjenbruk av data om norsk forskning - Cristin og Nasjonalt vitenarkiv: Fagdirektør for forskningstjenester, Katrine Weisteen Bjerde, Unit.

 

 

Torsdag 28. mai - fellesmøte

 

0845 - 0900:

Velkommen til lobby

0900 - 1015:

Live Podcast 

 • Marianne Danielsen, byråleder for Engasjert Byrå, møter prosjektdirektør for campusutvikling NTNU, Merete Kvidal.

Digital transformasjon i utdanningen

 • Kimberly Lein Mathisen – General Manager Microsoft Norge.

Den store debatten: Veien mot 2030

 • Live intervju med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim
   
 • Debattleder Tone Sofie Aglen, møter sentrale aktører fra Kunnskaps-Norge for å debattere hvor veien går videre de neste 10 årene.
 • Fylkesordfører i Trøndelag Tore O. Sandvik og regiondirektør i NHO Tord Lien møtes til debatt, det samme gjør NTNUs økonomidekan Monica Rolfsen og sosiologiprofessor Aksel Tjora.

Digitale økosystemer - hvordan kan vi utnytte mulighetsrommet bedre?

 • Mari Forberg Jøndahl, Digitaliseringsdirektoratet.

1015 - 1030:

Presentasjoner fra våre leverandører:

Presentasjon fra Safespring 

Presentasjon fra Move 

Presentasjon fra Arribatec 

Presentasjon fra Explorance 

Presentasjon fra Crayon 

Presentasjon fra Uninett

Presentasjon fra Watermark

 

 

SPONSOR:

se hjemmesidene til Microsoft

 

 

 

Torsdag 28. mai - parallelle spor kl 1030 - 1130

Spor: Utdanning

1030 - 1050: Produksjon og deling av digitale læringsressurser, Unit 

1050 - 1110:

 • Studiebarometeret: Studentenes erfaringer med bruk av digitale verktøy, Seniorrådgiver Lars Fredrik Pedersen, NOKUT. 
  I denne presentasjonen gir NOKUT et innblikk i studentenes erfaringer med bruk av digitale verktøy. Resultatene er hentet fra Studiebarometeret, som er en nasjonal studentundersøkelse med svar fra over 30 000 studenter. Presentasjonen inneholder både kvantitative og kvalitative resultater, med særlig vekt på spørsmålet om studentene får opplæring i digitale verktøy som er relevante for fagområdet de studerer.
   
 • Reguleringer som virkemidler for digitalisering i høyere utdanning? Tilsynsdirektør Øystein Lund, NOKUT. 
  Utviklingen av digitale verktøy og tjenester gir nye muligheter både når det gjelder hvordan de ulike fagene utvikler sin faglige virksomhet, og hvordan læring og utdanning skjer i samspillet mellom lærere og studenter. 
  NOKUT kan, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet (KD), fastsette overordnede krav både til studieprogram, og til utdanningsfaglig kompetanse som innbefatter kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. KD har gitt NOKUT et oppdrag om å vurderer mulige måter å stille krav til utdanningsfaglig digital kompetanse i regelverket på, herunder også om andre virkemidler enn regulering kan være hensiktsmessige.
  I denne sesjonen vil vi drøfte hvorvidt regulering (krav) er en egnet måte å løfte dette området fremover, og vi vil også drøfte hvilke andre virkemidler som eventuelt kan aktiveres for å stimulere god utvikling. NOKUT er inne i en fase i dette arbeidet hvor innspill fra kompetansemiljøer i sektoren vil være svært velkomne.

1110 - 1130: Program for den gode studentopplevelsen, OsloMet

OsloMet igangsatte januar 2020 en strategisk satsning på Den gode studentopplevelsen, som skal legge til rette for og utvikle tiltak som bidrar til et vesentlig løft i studentenes trivsel, læringsutbytte og faglige prestasjoner. Digitalisering og bærekraft vil være viktige føringer for programmet. Satsningen går over 4 år og er organisert i følgende prosjekt: samhandling og informasjon; faglig kvalitet, helse og trivsel; mobilitet og internasjonalisering og fleksibelt utdanningstilbud innen EVU.

Spor: Teknologi

1030 - 1035: Innledning ved møteleder

1035 - 1100: Helseanalyseplattformen: Plattform for rask tilgang til helsedata. Prosjektleder Bjørn Holstad, Norsk Helsenett.

1100 - 1130: 5 trender og 5 teknologiske svar,​​​ Tore Burheim, IT-direktør, UiB.

Spor: Administrasjon

1030 - 1035: Innledning ved fagutvalgsleder for administrasjon, Kjetil Hellang, som til daglig er økonomidirektør ved UiA.

1035 - 1055: Status for BOTT-programmet: Programleder Jan Petter Abelsen og prosjektleder Cecilie Ohm orienterer om status i BOTT-programmet for fellestjenester for UH-sektoren for økonomi, lønn, strategisk HR og sak/arkiv.  

1055 - 1110:  Fellestjeneste for beslutningsstøtte: Digitaliseringsstyret har igangsatt et planleggingsprosjekt for å etablere en fellestjeneste for beslutningsstøtte. Prosjektleder Ole Martin Nodenes, Unit, orienterer om målsettinger for prosjektet og status for arbeidet.
 

1110 - 1130: Digital Campus, UiS: Hvordan bidrar prosjektet til en enklere hverdag for studenter og ansatte? Direktør virksomhetsstyring og –utvikling John William Viflot, UiS.

Spor: Forskning

1030 - 1035: Innledning ved møtelder

1035 - 1045: Hvordan lede åpen forskning? Prorektor Kenneth Ruud, UiT - Norges arktiske universitet

1045 - 1100: EOSC på vei mot realitet. Hva betyr det for forskningsinstitusjonene? Seniorrådgiver Ola Berge, KD

1100 - 1115: Tenk nytt om med nye høyhastighetsnett: Avd.dir. Olaf Schjelderup, Uninett

1115 - 1130: Iris.ai - Kunstig intelligens i litteratursøk: Erfaringer fra Finland og UiO. Administrerende direktør Anita Schjøll Brede, Iris.ai
 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter