Prioriteringsråd for undervisningsnære systemer


Det er etablert et prioriteringsråd for undervisningsnære systemer som består av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Målet med prioriteringsrådet er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med brukerens behov.

Prioriteringsrådet er rådgivende, og bistår Unit med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud. Prioriteringsrådet skal bidra til at Units aktiviteter innenfor undervisningsnære systemer gir best nytte og verdi for norsk universitets- og høgskolesektor, sekundært forskningsinstitusjoner. Ved å ivareta kunde- og brukerperspektivet for løsninger og tjenester som utvikles, skal prioriteringsrådet bistå Unit med å utvikle et godt tjenestetilbud til sektoren.

Prioriteringsrådet skal bidra til at tjenestene og leveransene styres, forvaltes og utvikles til beste for nåværende og potensielle brukere. Prioriteringsrådet beslutter og prioriterer innenfor sitt mandat og bidrar i kommunikasjon og forankring av rådets beslutninger i sektoren.

Prioriteringsrådet for undervisningsnære systemer har følgende medlemmer:

Leder for prioriteringsråd for undervisningsnære systemer er Nils Johan Lysnes, UiT. Vegard Moen, Unit, er sekretær.

Navn

Stilling

Institusjon

Nils Johan Lysnes

Seksjonsleder

UiT

Vegard Moen

Seksjonssjef

Unit

Linda Johnsen

Seksjonssjef

UiO

Hanne Røising

Førstelektor

HiOF

Stein Erik Skaar

Seniorrådgiver

UiA

Torunn Valen

Seksjonssjef, fungerende underdirektør

UiB

Anne Swanberg

Førsteamanuensis 

BI

Arve Olaussen

Fagdirektør

Unit

Jon Lanestedt (obervatør)

Seksjonsleder

Diku

Marte Holhjem (observatør)

Seksjonssjef

Unit

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter