Pensumlistekonsortiet


Pensumlistekonsortiet er samarbeidsformen for Leganto.

Følgende institusjoner er med i konsortiet:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Forsvarets høgskole
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
 • NTNU
 • OsloMet
 • Politihøgskolen
 • Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
 • Universitet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø
 • VID vitenskapelige høgskole

Se også: Leganto-instanser

Konsortiet ble konstituert på konsortiemøtet 28. august 2017.

Følgende representanter er valgt inn i styret for konsortiet:

 • Karen Johanne Buset, NTNU (2021-2022)
 • Timo Brøyn, Høgskolen i Molde (2022-2023)
 • Hanna Ekeli, UiO (2022-2023)
 • Marianne Montgomery, OsloMet (2021-2022)

Faggruppen består av følgende representanter:

 • Stina Gilje, Høgskolen i Sørøst-Norge (2021-2022)
 • Annette Medhus, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2022-2024)
 • Christoffer Naustdal, Høgskulen på Vestlandet (2021-2023)
 • Jørn Magne Hansen, Nord universitet (2021-2022)
 • Pernille Riise Lothe, Universitetet i Bergen (2022-2024)
 • Emmanuelle Dabin, Sikt

Se referater og møtedokumenter fra styre, faggruppe og konsortiemøte.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter