Oversikt over deltakere i BIBSYS-konsortietAkershus universitetssykehus HF
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV
Anno Museum 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Atlantis Medisinske Høgskole
Bergen ressurssenter
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Det Norske Nobelinstitutt
MF vitenskapelige høyskole
Diakonhjemmet sykehus
Dronning Mauds Minne Høgskole
Erfaringskompetanse innen psykisk helse
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt 
Forsvarets høgskole 
Handelshøgskolen BI 
Helse Møre og Romsdal HF
HL-senteret 
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
OsloMet
Universitetet i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høyskolen Diakonova
Høyskolen Kristiania 
Høgskulen på Vestlandet
Institutt for energiteknikk
Justis- og beredskapsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Kunsthøgskolen i Oslo
Lovisenberg diakonale høgskole
Maihaugens bibliotek
Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket
Museum Stavanger
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalmuseet
NIFU Biblioteket
NILU - Norsk institutt for luftforskning
NINA
NLA Høgskolen
NOFIMA A/S
Nord Universitet
NORCE
Norges Bank  
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU 
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet
Norsk Folkemuseum
Norsk Institutt for bioøkonomi NIBIO
Norsk Oljemuseum
Norsk Polarinstitutt
Norsk Teknisk Museum
Nynorsk kultursentrum
Politihøgskolen
Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Riksantikvaren
Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek
Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences
SINTEF
Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrås bibliotek
Statped bibliotek
Stortinget
Sykehuset Innlandet
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiO,Universitetsbiblioteket
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Stavanger 
Universitetsbiblioteket i Agder 
Universitetsbiblioteket i Bergen
Universitetssenteret på Svalbard AS
Vestre Viken HF
VID Vitenskapelig høgskole
 
 
 

 

 
 
 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter