NREC - Norwegian Research and Education Cloud


NREC er en IaaS-tjeneste som er utviklet av IT-avdelingene ved universitetene i Oslo og i Bergen. Dette er en privat skytjeneste for sektoren basert på datasentra i universitetenes lokaler, og som er gjort tilgjengelig gjennom forskningsnettet.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

NREC er en infrastruktur med skyegenskaper utviklet og delt innenfor UH-sektoren.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Sluttbrukere

Beskrivelse av tjenesten: 

IaaS står for «Infrastructure as a Service», og er en nettbasert skytjeneste som leverer infrastruktur, virtualisering, nettverk og lagring. NREC leveres av UiB og UiO og har forskning og utvikling som målgruppe. Tjenesten er i produksjon, men inntil videre kun som demo/pilot-løsning for individuelle sluttbrukere hos UH-virksomhetene utenom UiO og UiB.  

Tjenestene leveres fra infrastruktur ved UiO og/eller UiB, og det er mulig å velge mellom disse. Forskningsnettet er koblet rett inn i datasenteret, og data forlater ikke Norge. 

Tjenesten utvikles i henhold til sektorens ønsker og behov, og det er mulig å delta eller påvirke utviklingsarbeidet.  

https://www.nrec.no//

Kostnad: 

Se prisliste (ekstern lenke) her.

Bestillingsinformasjon: 

Tjenesten kan tas i bruk via Dataporten. NREC ønsker at så mange som mulig skal ta i bruk tjenesten uten papirarbeid, derfor kan ansatte eller studenter ved virksomheter tilknyttet NREC opprette demoprosjekt.

Organisering av tjenesten: 

Tjenesten driftes og utvikles i et samarbeid mellom UiB og UiO. UiB er den juridiske avtaleparten.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter