Konsortiemøte for Bragekonsortiet

Thon Hotel Lillestrøm
Alle deltakere i Bragekonsortiet inviteres til konsortiemøte (årsmøte).
I forlengelsen av konsortiemøtet arrangeres det et faglig seminar spesielt beregnet på administratorer i vitenarkivene.

Konsortiemøtet er konsortiets høyeste organ. Konsortiemøtet skal fastsette økononomisk ramme og godkjenne leveranseplan for kommende år. Konsortiemøtet skal også oppnevne et konsortiestyre for to år av gangen, men dette ble gjort ved fjorårets møte og står derfor ikke på saklisten i år. Institusjonenes stemmerett på konsortiemøtet er gradert i forhold til brukerbetaling.

Institusjoner som har egne saker som ønskes lagt fram for konsortiemøtet må sende sakstittel og tilhørende sakspapir via e-post til vår brukerstøtte senest 14. oktober.

Fullstendig sakliste med sakspapirer vil bli sendt via e-post til konsortiets deltakere senest  21. oktober.

Etter konsortiemøtet arrangeres det et faglig seminar spesielt beregnet på de som er administratorer i institusjonenes vitenarkiv. Innspill til tema for det faglige seminaret kan sendes via e-post post til vår brukerstøtte senest 14. oktober. Dette kan både være tema institusjonen selv ønsker å presentere, eller tema som ønskes belyst av deltakere fra Unit.

Mellom konsortiemøtet og det faglige seminaret inviteres alle deltakere til lunch.

Påmeldingsfrist: 18. oktober 2019 kl 12.

 

Referater fra tidligere konsortiemøter for Bragekonsortiet er tilgjengelige i Units vitenarkiv.

 

Dato og tid:

Fra: 28. oktober, 2019, kl. 10:00
Til: 28. oktober, 2019, kl. 11:30

Sted:

Thon Hotel Arena Lillestrøm
Vis i kart

Nyttig informasjon

Adresse

Thon Hotel Arena Lillestrøm

Kontakt

Send oss gjerne en e-post om du har spørsmål