Nasjonalt vitenarkiv: Testinstitusjoner


Institusjoner som ønsker å prøve ut den tjenesten som er under utvikling i prosjektet Nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA) og bistå prosjektet med forslag til forbedringer kan få tilgang til testversjonen.

40 institusjoner har tilgang til testversjonen av Cris/NVA:

Ansgar høyskole
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Diakonhjemmet sykehus
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Folkehelseinstituttet
Forsvarets høgskole
Handelshøyskolen BI
HL-senteret/Senteret for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Høgskolen i Innlandet*
Høgskolen i Østfold*
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania*
Kunsthøgskolen i Oslo*
Lovisenberg diakonale høgskole
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord universitet
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for naturforskning
OsloMet - storbyuniversitetet
Oslo universitetssykehus HF
SINTEF
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Innlandet HF
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder*
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge*
Universitetssenteret på Svalbard AS
Vestlandsforskning
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole

*Institusjonens Feide-ansvarlige må aktivere tjenesten NVA i egen Feide-instans for at brukere ved institusjonen skal kunne logge på.

Ved første pålogging får en ny bruker automatisk opprettet en brukerprofil og blir tildelt rollen Registrator. Unit vil på forespørsel sørge for at den som skal være institusjonens kontaktperson for testversjonen får tildelt rollen Administrator. Da kan vedkommende tildele seg selv, og ev. andre ved samme institusjon, rollene Redaktør og/eller Kurator.

Som en hovedregel skal innspill til testversjonen koordineres og formidles til Unit via den som er institusjonens kontaktperson for testversjonen.

For spørsmål om tilgang, kontakt brukerstøtte

Se Spørsmål og svar om testversjonen

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter