Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2020

Universitetet i Bergen (UiB) inviterer i samarbeid med Diku og Unit til nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning 4.-5. november 2020. Konferansen blir digital, med rikelig anledning til samhandling og samsnakk. Påmeldingsfrist 31. oktober!

I mars eksploderte Covid-19 og endret rammevilkårene til høyere utdanning over natten. Mye ble vanskeligere som følge av pandemien, men den ga også fart til en endring i vår sektor. Teknologi og kompetanse for bruk av teknologi som støtte for undervisning ble noe alle måtte forholde seg til. På imponerende vis og som en del av en nasjonal dugnad klarte sektoren å gi studentene et tilbud helt uten tid til omstilling.

Høsten 2020 er vi fortsatt preget av korona-tiltak, raske omstillingsprosesser og hybride undervisningsformer. Samtidig tegner det seg et bilde av noen rammevilkår som ikke forsvinner den dagen pandemien mister sin kraft. Hvordan leder man innovative prosesser? Hvordan ivaretar vi målet om gode læringsomgivelser samtidig som vi bevarer behovet for fleksibilitet og endringsevne? Og hvordan sørger vi for å være aktive aktører i den digitale transformasjonen også i fremtiden?

I november inviterer vi til å stoppe opp, løfte blikket og reflektere sammen over disse spørsmålene. Vi dukker også ned i forskningsprosjekter som undersøker hvordan korona-tiden har påvirket oss som sektor; hvordan kan vi bruke de dataene vi nå har i arbeidet med å utvikle læring, vi spør hva som skjer med opphavsretten når vi skal dele våre læringsressurser åpent, vi utforsker kravene til universell utforming, tar status på den kommende reviderte digitaliseringsstrategien for sektoren, og ikke minst drømmer vi om fremtiden: Gitt det vi vet i dag, hvordan ser det ideelle universitetet ut om fem år, sett fra utdanningssiden?

Du møter blant annet prorektor ved Universitetet i Lund Sylvia Schwaag Serger, NSO-leder Andreas Trohjell, forskere fra SLATE, Toril Aagaard (USN) og Andreas Lund (UiO), Geir Nysetvold (NTNU), direktoratenes ledere og ikke minst hverandre – beslutningstakere i faglig og administrativ linje fra hele sektoren. Programmet kombinerer innlegg som gir perspektiv med påfølgende dialog i grupper og plenum for å løfte frem viktig erfaring og gi retning til videre utvikling.

Vi ønsker velkommen til den tredje nasjonale konferansen om digitalisering i høyere utdanning 4. og 5. november 2020!

Dato og tid:

Fra: 4. november, 2020, kl. 09:30
Til: 5. november, 2020, kl. 13:30