Møte 5/2020 i fagutvalg for informasjonssikkerhet og personvern


Mandag 2. november kl. 12:00-15:00. Videomøte.

Agenda 

Saks-nr Type sak Sak
0 V/O Referat fra møte 19.08.2020 og dagsorden.
Saker til eventuelt
1 D Felles sektortilnærming og metodikk for kartlegging av informasjonsverdier og verdivurdering
  • UiTs erfaringer fra arbeidet med gjennomføring av verdivurdering 

  • Diskusjon med utgangspunkt i det fremlagte saksunderlaget 

2 D

Informasjonssikkerhet og personvern i nasjonale prosjekter - revisjon av sjekkliste 

  • Innspill fra Forum for personvernombud 

  • Erfaringer fra bruk av sjekklisten i sektoren og i Unit 

3 O Agenda for møte i Digitaliseringsstyret 19. november 
4 O Policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter