Møte 5/2019 i fagutvalg for forskning 16.12.2019


Mandag 16.12.2019, Park Inn by Radisson, Gardermoen.

Fyldig saksagenda

Sak Type sak Tema Vedlegg
40 B Godkjenning av dagsorden  
41 B Godkjenning av referat  
42 O Referat fra møte i Digitaliseringsstyret og plan fram mot neste møte  
43 O Prosjekt Nasjonalt Vitenarkiv  
44 D Arbeidet med åpen tilgang - pågående forhandlinger  
45 O Videre planer for biblioteksystem  
46 O Modell for tjenestestyring - presentasjon  
47 D Bruk av midler fra fellespotten i 2020 - sammenheng mellom foreslåtte prosjekter innen forskningstjenester

Digitaliseringsstyret Vedlegg 50A - Notat om fordeling av felles investeringsmidler

Prioriterte prosjekter finansiert av fellespotten

48 B Masterdatakilder (tidligere autoritetsregistre) for forskning  
49 B Muliggjørende plattform for forskningstjenester - omlegging av Cristin til muliggjørende plattform  
50 B Helhetlig forvaltning og FAIR forskningsdata  
51 B Oversikt over forskningsprosjekter og behandling av personopplysninger  
52 D Videre porteføljestyring - innspill fra institusjonene Respons kartlegging oktober 2019
53 O Digitaliseringskonferansen 2020  
54 O Status for tiltak på tiltakslisten  
55 B Møtedatoer i 2020  
56   Eventuelt  

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter