Møte 4/2021 i tjenesteråd for undervisningstjenester


15. juni kl. 13:30-16:00. Video

Agenda

Sak  

Tid  

Tema  

Saks-type  

Vedlegg

25/21  

4 min  

Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt  

V  

 

26/21  

1 min  

Godkjenning av referat   

V  

 

27/21  

15 min 

Digital eksamen v. Jon E. Strømme 

Vedlegg A:
digital eksamen

Vedlegg B: 
skisse veikart digital eksamen

28/21 

35 min  

Orienteringer fra:  

  1. Digitaliseringsstyret   

  1. Fagutvalget for utdanning  

  1. Unit for øvrig  

  1. Veikart – status for undervisningstjenester 

O  

 

Pause 

5 min 

 

 

 

29/21 

50 min 

Strategisk fundament for anbudsprosesser på undervisningsområde- oppspill til handlingsplanarbeidet 

Vedlegg:
Strategisk underlag anbudsprosesser
 

30/21 

10 min 

Status DLR 2021 v. Christine Johnsen, Unit 

Vedlegg:
Statusrapport DLR 

31/21 

10 min 

Interorganisatorisk prosjekt digital pedagogisk kompetanse v. Natasha Harkness, Unit 

Vedlegg: 
ped.dig.kompetanse

 

5 min 

Tentativ agenda til neste møte, ev. 

 

 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter