Møte 4/2020 i råd for helhetlig prioritering


Tirsdag 3. november kl. 12:00-13:30. Video

Agenda

Saks-nr. Type Sak
22 V Godkjenning av innkalling og dagsorden 
23 V Godkjenning av referat fra forrige møte
24 O Arbeidslivsportalen, veien videre 
25 O Studentmobilitet videre anbefaling
26 O Fellestjeneste beslutningsstøtte
27 O Fordeling av felles investeringsmidler 2021, pr område i handlingsplanen
28 O Status og mulige endringer i nasjonal portefølje
29 O Rapport QA portefølje


 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter