Møte 4/2020 i fagutvalg for forskning


Tirsdag 20. oktober kl. 09:00-13:00. Videomøte.

Agenda

Utfyllende saksagenda (PDF)

Sak 

Tid 

Saks-type

Tema 

Vedlegg

29 

09:00

B

Godkjenning av dagsorden 

 
30 09:05 B Godkjenning av referat fra forrige møte  
31 09:10 O Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 03.09.2020  
32 09:20 O Referat fra møte i tjenesteråd for forskningstjenester

Vedlegg A: Agenda 08.10

Vedlegg B: Brukermedvirkning på nivået under Tjenesteråd

Vedlegg C: Saksdokument fra tjenesterådet - Overordnet veikart for forskningstjenester

Vedlegg D: Utkast malverk veikart under arbeid

Vedlegg E: Utkast overordnet veikart forskningstjenester

Vedlegg F: Utkast reviderte retningslinjer for BIBSYS-konsortiet

33 09:40 O Status for pågående prosjekter og aktiviteter Vedlegg A: Agenda Nasjonalt forum for åpen forskning 5.10.2020
34 10:00 O Presentasjon av status for nasjonalt vitenarkiv  
35 10:30 O Status ny digitaliseringsstrategi for UH.sektoren  
  10:40   Pause  
36 10:50 B Fordeling av Digitaliseringsstyrets prosjektmidler for 2021 - forslag fra fagutvalg for forskning Vedlegg A: Prosjektforslag Gjenbruk av informasjon om forskningsprosjekter
37 12:45 B Neste møter i fagutvalg for forskning  
38 12:50   Eventuelt  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter