Møte 3/2021 i tjenesteråd for forskningstjenester


Onsdag 23. juni kl. 09:00-10:30. Videomøte.

Sak 

Tid 

Tema 

Sakstyp

17 

09:00 

Godkjenning av dagsorden 

18

09:05 

Godkjenning av referat fra møte 19. april 2021 

19

09:10 

Orienteringer 

  1. Styremøte BIBSYS-konsortiet – Utkast til referat fra møte 20 mai. 

  1. Fagutvalg forskning – referater fra møter den 19 mai. 

  1. Digitaliseringsstyret – Agenda for møte den 9 juni. 

  1. Endret prosess for NVI-rapportering. 

  1. Felles nasjonal lisens for programvare for forskning? 

  1. Strukturprosessen 

20 

10:10 

Mandat for forhandlingsrådet – teknisk justering 

21 

09:25 

Cris/NVA-prosjektet – status og fremdrift 

22 

10:15 

Tjeneste for import av publikasjonsdata 

23

09:50 

Veikart for forskningstjenester – oppdatert status 

24 

10:25 

Eventuelt 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter