Møte 3/2021 i fagutvalg for forskning


Onsdag 19. mai kl. 09:00-12:00. Videomøte

Agenda

Utfyllende saksagenda (PDF)

Sak 

Tid 

Saks-type

Tema

Vedlegg
17 09:00 B Godkjenning av dagsorden  
18 09:05 B Godkjenning av referat  
19 09:10 O Oppfølgingssaker fra tidligere møter  
20 09:15 O Referater fra møter i Digitaliseringsstyret og tjenesterådet  
21 09:20 O Status pågående prosjekter og tiltak Vedlegg B:
Statusrapport TILDE mai 2021
22 09:30 O Status for omorganisering Unit  
23 09:45 O Diskusjon om fagutvalget på basis av evalueringen våren 2021  
24 10:15 O Veikart for forskningstjenester - orientering om sak til Digitaliseringsstyret 9. juni  
  10:30   Pause  
25 10:45 D Forslag om felles forhandling av lisenser for forskningsformål Vedlegg A:
Notat fra USIT_UiO
26 11:00 O Status CRIS/NVA-prosjektet Vedlegg A:
Risikooversikt Cris-NVA
27 11:15 B Behov for ekstra finansiering til forbedring av tjeneste for sentral import av publikasjonsdata Vedlegg A: 
Behov for ekstra finansiering til forbedring av tjeneste for sentral import av publikasjonsdata
28 11:30 D Ny handlingsplan for forskningstjenester - forberedende diskusjon i påvente av forslag til ny digitaliseringsstrategi  
29 11:50 B Neste møter i fagutvalget  
30 11:55 D Eventuelt  

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter