Møte 3/2020 i tjenesteråd for forskning


Onsdag 26. august kl. 12:00-15:00. Videomøte

Agenda

Sak Saks-type Tittel
1

V

Godkjenning av innkalling

2 V Godkjenning av referat
3 D

Fellestjenester for forskningsdata/åpne data

    Pause
4 O

Status nasjonalt vitenarkiv

5 D

Rammeverksdokument for tjenesterådene

6 D

Hvilke saker skal tjenesterådet behandle høsten 2020?

a) Veikart/3-årige budsjett
b) Hvordan praktisere brukerinvolvering på neste nivå (spesifikke tjenester)

7 O Datoer for høstens møter 
8   Eventuelt

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter