Møte 3/2020 i råd for helhetlig prioritering


Fredag 21. august kl. 11:00-12:30. Videomøte

Nr. 

Saks-type

Sak 

Vedlegg

15 V Godkjenning av innkalling og dagsorden  

16

V

Godkjenning av referat fra forrige møte

Referat 13.05.2020 

17

D

Revisjon av mandater i styringsmodellen

 

18 O Foreløpig agenda Digitaliseringsstyrets møte 03.09.2020  Foreløpig agenda 03.09.2020
19 O Status og mulige endringer i nasjonal portefølje   
20   Gartners rammeverk for helhetlig prioritering  Presentasjon
21   Evaluering av møtet   
22   Eventuelt  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter