Møte 2/2021 i tjenesteråd for undervisningstjenester


18. mars kl. 12:00-15:00. Videomøte.


 

Sak 

Tid 

Tema 

Saks-type 

9/21 

4 min 

Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt 

10/21 

1 min 

Godkjenning av referat  

11/21 

30 min 

Orienteringer fra: 

a) Digitaliseringsstyret  

b) Fagutvalget for utdanning 

c) Unit for øvrig 

12/21 

15 min

Kompetanseplattform, datadeling i livslangt perspektiv – satsingsforslag ved Terje Mørland 

O

  1o min Pause  

13/21 

40 min

Strategisk blikk på undervisningsområdet ved Knut Mørken

D

14/21

20 min

Veikart

O

15/21

10 min

Status juridiske avklaringer knyttet til personvern v. Ingrid Olsen

O

16/21

15 min

Status DLR 2021 ved Christine Johnsen

O

17/21

10 min

Forprosjekt FS integrasjon 2.0 i Canvas ved Elisabeth Guillot

O

 

15 min

Tentativ agenda til neste møte, ev.

 

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter