Møte 2/2021 i fagutvalg for utdanning


Tirsdag 25. mai kl. 13:00-15:30. Videomøte

Agenda

Sak Sakstype Tittel Vedlegg
7 V Innkalling og dagsorden  
    Godkjenning av referat fra forrige møte  

8

Orienteringer fra Unit 

Arbeidslivsportalen og økonomi 2021

Modernisering av FS høsten 2021

9

Veikart for utdanningsområde

Veikart (felles lenke):
studieadministrasjon
- undervisningstjenester

10

D

Arbeid med handlingsplanen, workshop

 

11

 

Eventuelt 

 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter