Møte 2/2020 i tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet


17.06.2020 kl. 12:00-16:00

Agenda

Sak

Tema

Vedlegg

Saks-type

5/20

Godkjenning av dagsorden og saker til eventuelt.

 

V

6/20

Bli kjent med tjenesteproduserende avdelinger i Uninett

Vi får besøk av avdelingsdirektørene for de tjenesteproduserende avdelingene i Uninett. I tillegg vil Tom A. Røtting, administrerende direktør i Uninett hilse på tjenesterådet.

 

O

7/20

Avdelingsdirektørene i Uninett presenterer sine tjenesteområder

12:30 - 13:00: Avdelingsdirektør, Hildegunn Vada, presenterer området "Tjenesteplattform". Som har ansvar for blant annet Feide og IAM-prosjektet.

13:00 - 13:30: Avdelingsdirektør, Vidar Faltinsen, presenterer områdene «Campustjenester» og «Telefoni og video». De leverer blant annet CNaaS (Campus Network as a Service) og Zoom.

13:30 - 14:00: Avdelingsdirektør for sikkerhetstjenester, Anders Lund, forteller om sikkerhetstjenestene som Uninett leverer i dag.

14:00 - 14:15: Pause

14:15 - 14:45: Avdelingsdirektør for Stamnett, Olaf Schjelderup, forteller om avdelingen som blant annet leverer forskningsnettet til sektoren.

Tjenesteportefølje IMD og informasjonssikkerhet

O

8/20

Tjenesterådets mandat og oppgaver

Ove Brusegard innleder til en drøfting av tjenesterådets oppgaver og mandat.

Mandat for tjenesteråd

Rammeverk for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester v1

Total tjenesteportefølje - alle råd

D

9/20

Videre arbeid i tjenesterådet

Tjenesterådet blir enige om arbeidsform for videre arbeid, valg av samhandlingsverktøy og møtedatoer for 2020.

 

V

10/20

Eventuelt

 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter