Møte 2/2020 Fagutvalg for utdanning


Tirsdag 25. februar kl. 10:00-15:45 ved Park Inn by Radisson, Gardermoen

Sak Sakstype Tittel Vedlegg
5

V

Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 07.01.2020
    Innledning  
6 O Status og planer for videreutvikling av FS  
7 D Arbeidslivsportalen, fase 2  
8 D Forslag til nye prosjekter (fra OsloMet)  
9 D Revisjon av handlingsplanen  
10 D Revisjon av Digitaliseringsstrategien  
11 D Videre prosess for handlingsplan og digitaliseringsstrategi  
12 O Eventuelt  

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter