Møte 2 - Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Dato - 30. oktober 2018
Sted - Radisson Blu Hotel - Gardermoen

Agenda

V-Sak 11 -  Godkjenning av innkalling og dagsorden

V-sak 12 -  Godkjenning av referat

D-Sak 13 - Status arbeidet med Handlingsplan

D-Sak 14 - Satsingsforslag 2020

O-Sak 15 - Utredning av nasjonale løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av
utdanningsinstitusjoner

D-Sak 16 - Finansieringsmodell for felles initiativ i sektoren ​

V-Sak 17 - Justering av mandat for Digitaliseringsstyret og fagutvalgene ​

V-Sak 18 - Sammensetning og ledelse av fagutvalgene

O-Sak 19 - Nasjonalt vitenarkiv

O-Sak 20 - Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM)

O-Sak 21 - Felles prosjekt for integrasjonsarkitektur (IntArk) ​

O-Sak 22 - Statsbudsjett 2019 og digitalisering​

  • Muntlig orientering ved Units direktør Roar Olsen

V-Sak 23 - Arbeidsform i Digitaliseringsstyret

Eventuelt


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter