Møte 1/2021 i tjenesteråd for undervisningstjenester


21.01.2021 kl. 12:00-15:00. Videomøte

Agenda

Sak Tid Saks-type Tema  Vedlegg
1 4 min V Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt  
2 1 min V Godkjenning av møtereferat fra møte 4/2020  
3 20 min O Orienteringer fra:
a. Digitaliseringsstyret
b. Fagutvalget for utdanning
c. Unit for øvrig
 
4 15 V Opprette ny tjeneste emneevaluering v. Natasha Harkness/Vegard Moen  
5 20 V Opprette ny tjeneste Panopto v. Simen Sørvig  
6 60 V Ny versjon av veikartet, samt evt. justeringer med budsjett v. Vegard Moen

Vedlegg:

Utkast til veikart

7 15 V TR som styringsgruppe DLR 2021 v. Christine Johnsen

 

8 15 V Tentative agendaer for møter i tjenesterådet våren 2021 v. Knut Mørken  
9 15   Eventuelt  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter