Møte 1/2021 i tjenesteråd for studieadministrasjon


Torsdag 14.01.2021 kl. 12:00-14:00. Video

Agenda 

Sak 

Tid

Tema 

Saks-type 

Vedlegg

1/21 

5 min 

Godkjenning av dagsorden. Saker til eventuelt 

 

2/21 

1 min 

Godkjenning av referat  

 

3/21 

20 min 

Orienteringer fra: 

  1. Digitaliseringsstyret  

  1. Fagutvalget for utdanning 

  1. Unit for øvrig 

 

4/21 

15 min 

Internasjonalt samarbeid rundt studentinformasjonssystem (SIS) 

Vedlegg:
Nordisk samarbeid rundt SIS 

5/21 

30 min 

Brukerrepresentanter i forprosjektet for moderniseringen av studieadministrative fellestjenester 

D/V 

Vedlegg:
Forprosjekt modernisering og brukerrepresentanter 

6/21 

15 min 

Status på satsingsområdene i veikartet, samt evt. justeringer 

O/D 

 

7/21 

30 min 

Veikart med budsjett 

Vedlegg: 
Veikart med budsjett 

8/21 

20 min 

Prioritering av integrasjonsoppgaver våren 2021 

O/V 

Vedlegg: 
Prioritering av integrasjonsoppgaver vår 2021 

9/21 

20 min 

Tentative agendaer for møter i tjenesterådet våren 2021 

Vedlegg: 
Tentative agendaer for møter i tjenesterådet våren 2021 

 

15 min 

Eventuelt 

 

 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter