Møte 1/2021 i tjenesteråd for IMD og informasjonssikkerhet


13. januar kl. 13:00-15:00. Videomøte

Agenda

Sak

Tema

Saks-type

1

Godkjenning av dagsorden og saker til eventuelt

V

2

Behandling av 3-årig veikart og budsjett V
3

Eventuelt

 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter