Møte 1/2021 i tjenesteråd for forskning


18. januar kl. 09:00-12:00. Videomøte.

Agenda

Utfyllende agenda

Sak Saks-type Tittel Vedlegg
1

B

Godkjenning av innkalling

 
2 B Godkjenning av referat fra møte 27.11.2020  
3 O Orienteringer
- Referat fra styremøte BIBSYS-konsortiet
- Nasjonalt publiseringsutvalg - ny tilknytning
Ingen møter i fagutvalget siden sist - neste møte 22.01.2021
 
4 D Mandat for forhandlingsrådet   
5 B Mandat for NIB-arbeidsgruppe

Vedlegg A:
Forslag til mandat for brukermedvirkning i NIB (ROS-analyse)

Vedlegg B:
Forslag til mandat for brukermedvirkning i NIB

6 B Nasjonalt vitenarkiv - status og planer  
7 O Veikart med budsjett for 2021-2023  
8   Eventuelt  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter