Møte 1/2021 i fagutvalg for utdanning


Mandag 8. februar kl. 13:30-16:00. Videomøte.

Agenda 

Sak 

Sakstype 

Tittel 

Vedlegg 

1

 

Innkalling og dagsorden 

Godkjenning av referat fra forrige møte 

 

2

Orientering fra Unit 

 

3

Status for handlingsplanen 

 

Veikart og budsjett for utdanningsområdet 

Vedlegg 1: 
Veikart og budsjett for studieadministrasjon 

Vedlegg 2: 
Veikart og budsjett for undervisningstjenester 

Satsingsforslag: Digital plattform for Livslang læring 

 

6

 

Eventuelt 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter