Møte 1/2021 i fagutvalg for forskning


Fredag 22. januar kl. 09:00-12:00. Videomøte

Agenda

Utfyllende saksagenda (PDF)

Sak 

Tid 

Saks-type

Tema 

Vedlegg

09:00

B

Godkjenning av dagsorden 

 
2 09:05 B Godkjenning av referat fra forrige møte  
3 09:10 O Oppfølgingssaker fra tidligere møter  Vedlegg A:
Brukermedvirkning i prosjekt Nasjonalt vitenarkiv
4 09:15 O Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 19.11.2021  
5 09:20 O Referat fra møter i tjenesteråd for forskningstjenester 27.11. og 18.01.  
6 09:30 O Status for pågående prosjekter og aktiviteter

Vedlegg A:
Statusrapport DS Masterdatakilder for forskning desember 2020

Vedlegg B:
Statusrapport SG Masterdatakilder for forskning desember 2020

7 09:40 O Presentasjon av status for Masterdatakilder for forskning  
  10:10   Pause  
8 10:20 B Gjenbruk av informasjon om forskningsprosjekter - Mandat for konseptfasen Vedlegg A:
Gjenbruk av informasjon om forskningsprosjekter - Mandat for konseptfasen v0.2
9 11:00 B Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata – Mandat for konseptfase Vedlegg A: 
Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata - Mandat for konseptfasen-v0.3
10 11:30 D Veikart for forskningstjeneste  
11 11:45 O Tildelingsbrev til Unit for 2021 og budsjett 2021  
12 11:55   Eventuelt  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter